JustPlay
Czy chcesz zareagować na tę wiadomość? Zarejestruj się na forum za pomocą kilku kliknięć lub zaloguj się, aby kontynuować.

Go down
MaciusqYT
MaciusqYT
Zarząd
Zarząd
Posts : 14
Join date : 02/02/2024
Age : 16
https://justplay.forumpolish.com

//Regulamin Komisji Spraw Frakcyjnych// Empty //Regulamin Komisji Spraw Frakcyjnych//

Sob Lut 03, 2024 6:49 pm
[Only admins are allowed to see this link]
1. Postanowienia ogólne

§1.1 Zarząd Komisji Spraw Frakcyjnych zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie a także edycji.

§1.2 Nie znajomość regulaminu, nie zwalnia z jego przestrzegania.

§1.3 KSF ma prawo karać członków za każde przewinienie które popełnili.

§1.4 Członek KSF ma prawo ukarać członka frakcji za czyn który nie został ujęty w regulaminie natomiast gdy uzna karę za słuszną.

§1.5 Za wszelkie złamanie regulaminu przez członka frakcji będą wyciągane konsekwencje.

§1.6 Wszelkie odwołania od kar wymierzone przez KSF bądź Zarząd frakcyjny należy złożyć w odpowiednim wątku na forum.

§1.7 Wszelkie skargi na zarząd frakcji należy złożyć w odpowiednim temacie w dziale KSF.

§1.8 Odwołania od Black Listy nałożoną przez KSF należy złożyć w odpowiednim temacie w dziale KSF.
(Przed odwołaniem należy się upewnić czy mamy taką możliwość)

§1.9 Komisja Spraw Frakcyjnych ma na celu pilnowania porządku we frakcjach jak i na discordach, tak i na serwerze podczas pełnionej przez nich służby.

§1.10 Po odrzuceniu Odwołania od kar należy odczekać 72h przed napisaniem kolejnego odwołania.2. Obowiązki frakcyjne

§2.1 Obowiązkiem każdego członka frakcji jest nieść pomoc osobie która takową pomoc potrzebuje.

§2.2 Po odejściu obowiązkiem każdego obywatela jest odczekanie 7 dniowego cooldownu by napisać rekrutację do innej frakcji bądź powrót.

§2.3 Członek każdej frakcji jest zobowiązany do godnego reprezentowania frakcji na służbie jak i poza nią.

§2.4 Podczas służby należy stosować się do poprawnej polszczyzny a także zachować kulturę osobistą.

2.5 Hierarchia postępowania ze zgłoszeniami - Zgłoszenia Frakcji > 112 > Patrol

§2.6 Każdy członek jest zobowiązany do posiadania włączonego statusu RP a także posiadania opisu frakcyjnego.
(Z wyjątkiem SATC)

§2.7 Członek frakcji ma obowiązek podczas pełnienia służby poruszaniem się pojazdem frakcyjnym dostosowanym do swojego stopnia.

§2.8 Obowiązkiem każdego członka frakcji jest przed zakończeniem służby, naprawić pojazd frakcji w 100% oraz zatankować go w 90% po czym odstawić go na prawidłowe miejsce.

§2.9 Odejścia frakcyjne obowiązkowo piszemy na discordzie KSF na odpowiednim kanale.

§2.10 Pracownik frakcji jest zobowiązany do powiadomienia zarządu frakcji o otrzymanej karze serwerowej.

§2.11 Obowiązkiem każdej frakcji jest odgrywanie RP w każdym miejscu z wyjątkiem (Mechanika Doherty a także Salonu Doherty)

§2.12 Obowiązkiem każdego pracownika frakcji podczas pełnienia służby jest przebywanie na odpowiednim kanale frakcyjnym na Mumble.3. Zakazy frakcyjne

§3.1 Zabrania się upubliczniania prywatnych rzeczy frakcyjnych między innymi - Materiałów szkoleniowych, czatu frakcji a także służb, zarobków frakcyjnych, haseł, itp.

§3.2 Zakazuje się wywoływania chaosu na Discordzie oraz Mumble frakcyjnym oraz innych komunikatorach głosowych.

§3.3 Zakazuje się używania wulgaryzmów w kierunku obywateli a także słów nazwane mianem ''brzydkich''.

§3.4 Zakazuje się zmuszania graczy nie posiadających statusu RP do odgrywania RP.

§3.5 Członkom frakcji zakazuje się odgrywania CrimeRP (''Wjazdów na DM'', napadów, korzystania z broni), oraz pościgów RP (Wyjątkiem jest pozwolenie KSF).
(Podpunkt tyczy się frakcji - SAPD/SASD/SAFD/EMS)

§3.6 Zakazuje się bycia członkiem organizacji przestępczej dla członków frakcji - SAPD/EMS/SAFD/SASD, wyjątkami są frakcje - ERS/SATC.

§3.7 Zakazuje się wchodzenia na służbę w stanie nietrzeźwym a także pod wpływem środków odurzających w grze jak i w świecie rzeczywistym.

§3.8 Zakazuje się krzyczenia na radiu, a także obrażania innych członków frakcji.

§3.9 Zakazuje się przebywania na przerwie w trakcie służby (S2) powyżej 15min, jeżeli musimy iść na dłuższą przerwę w takim wypadku schodzimy ze służby.

§3.10 Zabrania się bycia we frakcji/administracji na innym serwerze na platformie MTA.

§3.11 Zabrania się pisania podania do innej frakcji.

§3.12 Zakazuje się wprowadzania członków KSF w błąd.

§3.13 Zabrania się pisania jednocześnie 2 podań do różnych frakcji.

§3.14 Zabrania się załatwiania prywatnych spraw podczas służby.4. Zmiana frakcji

§4.1 Powrócić do frakcji możemy w każdym momencie jeżeli spełniliśmy następujące warunki:
- Ukończyliśmy akademie
- Spędziliśmy we frakcji 30 dni
- Posiadamy nienaganną opinię KSF

§4.2 Przed zmianą frakcji należy odczekać 7 dniowy cooldown który jest wypisywany na discordzie KSF.

§4.3 Czas cooldownu jest liczony od czasu wpisania go przez KSF na odpowiednim kanale.

§4.4 Skakanie po frakcjach jest zabronione.

§4.5 Skakanie po frakcjach uwzględniamy gdy dany członek frakcji zmieni 2 razy frakcję w ciągu  2 miesięcy.

§4.6 Po wydaleniu z frakcji, możemy do niej powrócić jedynie po przez rekrutację.

§4.7 Odejście podczas akademii = BL ZMA5. Urlopy frakcyjne

§5.1 Każdemu członkowi frakcji przysługuje urlop w wysokości 7 dni.

§5.2 W przypadku pilnego przedłużenia urlopu należy powiadomić o tym zarząd frakcji a także KSF.

§5.3 Dni które nie zostały wykorzystane nie przechodzą na kolejny miesiąc.

§5.4 W przypadku wzięcia urlopu na 7 dni natomiast mamy zamiar skończyć go wcześniej obowiązkowo trzeba powiadomić zarząd frakcji a także KSF.6. Rekrutacje do frakcji

§6.1 Rekrutacje nie mogą trwać dłużej niż 7 dni.

§6.2 W jednym czasie mogą być otwarte 2 rekrutację do frakcji.

§6.3 W pierwszej kolejności rekrutację otwierają frakcję które mają braki kadrowe.

§6.4 Kolejkę rekrutacji ustala KSF.

§6.5 W przypadku opuszczenia kolejki rekrutacyjnej niezwłocznie należy powiadomić KSF.

§6.6 Cooldown frakcyjny nie obejmuje rekrutacji na stanowisko Lidera/VLidera frakcji.

§6.7 W przypadku chęci zmiany kolejki rekrutacji należy dogadać się z zarządem przeciwnej frakcji a następnie niezwłocznie powiadomić KSF.7. Zarząd frakcji

§7.1 Zarząd frakcyjny jest zobowiązany do wyrobienia normy tygodniowej w wysokości 5 godzin.

§7.2 Zarząd frakcji może awansować danego członka frakcyjnego o 2 stopnie w okresie 2 tygodni.

§7.3 Zarząd frakcji ma obowiązek ogłaszać o awansie/degradzie danego pracownika na forum OutRPG.

§7.4 Zarząd frakcji ma obowiązek prowadzić w sposób schludny, regularny i przejrzysty forum a także discorda frakcyjnego.

§7.5 Zarząd frakcyjny jest zobowiązany poinformować KSF o nieobecności większej niż 3 dni.

§7.6 Zarząd frakcji ma obowiązek prowadzić dokumentację na temat członków frakcyjnych (UID, nick, stopień, plusy, minusy).

§7.7 Lider frakcyjny ma obowiązek ustalić system awansowania członków frakcji.

§7.8 Zarząd frakcji ma obowiązek wypisywać nowych członków frakcji jak i członków którzy odchodzą na forum a także na discordzie frakcyjnym.

§7.9 Zarząd frakcji ma obowiązek zastosowania się do kolejki rekrutacyjnej, wyjątek jest w przypadku porozumienia się z innym liderem a także KSF w celu zamiany terminów rekrutacji.

§7.10 Zarząd awansując danego członka powinien dobrze się zastanowić czy na takowy awans zasługuje pod względem umiejętności oraz zachowaniem na służbie jak i poza nią.

§7.11 Zarząd frakcji ma obowiązek nadać uprawnienia KSF na swoich discordach frakcyjnych aby KSF widziało wszystkie kanały frakcji z wyjątkiem materiałów.8. Szkolenia

§8.1 Szkolenia mają się odbywać na kanale do tego przystosowanym na Mumble.
(W przypadku awarii należy przeprowadzać szkolenia na kanałach głosowych na Discordzie.)

§8.2 Zakazuje się nagrywania szkoleń/egzaminów przez członków frakcji (Wyjątkiem jest Zarząd frakcji a także KSF).

§8.3 Szkolenia mają się odbywać w wyznaczonym do tego miejscu czyli Poligon który znajduje się obok bazy ERS (Wyjątkiem gdy potrzebujemy więcej miejsca możemy udać się na były poligon przy Fort Carson).

§8.4 Szkolenia muszą być przeprowadzane przez Zarząd frakcji oraz szkoleniowców którzy mają odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie do przeprowadzań szkoleń.
Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach